Akcja u Św. Jakuba

Po raz kolejny w myśl trzeciego punktu prawa harcerskiego „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim”, harcerki z 8 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Złota Ósemka”


oraz harcerze z 3 Próbnej Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Złote Sokoły”, wspierając „Rycerzy Kolumba”, pozbierali złote liście przy kościółku św. Jakuba w Sławkowie.

GALERIA ZDJĘĆ