Rodzice o prawie harcerskim

Ostatnio przeprowadziłam zbiórkę z rodzicami naszych harcerzy na temat Prawa Harcerskiego. Na początku spotkania przybliżyłam zebranym czym jest prawo harcerskie i jak zmieniało się na przestrzeni lat. Jest czymś, co oprócz kształtowania naszych wartości i wskazywania właściwej ścieżki życia, łączy nas i sprawia, że wszyscy harcerze stają się jedną rodziną. Wspólnie rozpaliliśmy świeczkowisko i rozpoczęłam małą debatę.

Pierwsza świeczka – „Harcerz sumiennie spełnia obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego”- tutaj przywołaliśmy również treść prawa harcerskiego „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”. W tym miejscu rodzice zwrócili uwagę na słowo „szczerą wolę”, które uświadamia nas, o tym, że składamy przyrzeczenie harcerskie, bo sami tego chcemy, z własnej, nie przymuszonej woli. Pełnimy stałą służbę Bogu i naszej ojczyźnie, jesteśmy gotowi by się poświęcić za te wartości, a prawo harcerskie wskazuje nam właściwy kierunek podążania przez życie.

Druga świeczka – „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Wg rodziców taki powinien być każdy harcerz. Można mu zaufać, bo mówi prawdę i dotrzymuje tajemnic. Dopowiedziałam jeszcze, z czym zgodzili się rodzice, że ten punkt jest potwierdzeniem składanego przyrzeczenia przez harcerza.

Trzecia świeczka – „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.” Rodzice w swoich wypowiedziach chcieliby widzieć swoje dzieci pomagające w domu bez żadnych próśb. Pomoc dziadkom, czy innym członkom rodziny. Nie zawsze jednak tak jest. Harcerze na służbie są zawsze pomocni, ale w domu już różnie bywa. To kolejny punkt, który rodzice mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Czwarta świeczka – „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.” To punkt, na który rodzice chyba najmniej się wypowiadali. Stwierdzili, że ten punkt odnosi się przede wszystkim do ich pracy w drużynie i środowisku harcerskim. Po moim stwierdzeniu, że dla harcerza każdy człowiek to przyjaciel, to bliźni, wszyscy przyznali mi rację.

Piąta świeczka – „Harcerz postępuje po rycersku.” Wg rodziców ten punkt mówi, że harcerz jest dzielny i odważny, powinien nieść pomoc potrzebującym i skrzywdzonym. Nie wytyka innym ich wad, raczej sam siebie ocenia i stara się zmienić na lepsze. Nie toleruje oszustwa.

Szósta świeczka – „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.” Rodzice chcieliby, aby ich dzieci szanowały przyrodę. Wie jak i stara się chronić naturę. Segreguje śmieci, oszczędza wodę, ogólnie dba o środowisko.

Siódma świeczka – „Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.” Tutaj rodzice naszych harcerzy zgodnie potwierdzili, że jest to najtrudniejszy punkt Prawa Harcerskiego dla ich dzieci. „Ale po co mam to robić?”, „Dlaczego?”, „Nie chce mi się…” – częste odpowiedzi na polecenie wydane przez rodziców. „Na zbiórkach jest troszeczkę inaczej – rozkaz to rozkaz, dlaczego w domu tak nie jest?” – zastanawiali się rodzice. Myślę, że znajomość Prawa Harcerskiego jest przydatna rodzicom w wychowaniu swoich młodych harcerzy również w domu, ponieważ harcerzem nie jest się tylko na zbiórkach, ale również w innych momentach swojego życia.

Ósma świeczka – „Harcerz jest zawsze pogodny.” Rodzice w tym miejscu wcale mnie nie zaskoczyli, ponieważ harcerze też zastanawiają się nad tym punktem. „Czy powinniśmy cały czas się uśmiechać?”. Jest to przez nich rozumiane bardzo „wprost”. A trzeba tutaj zajrzeć trochę głębiej. Nie uśmiechać się, ale być pozytywnie nastawionym do życia, przekazywać innym swoją pozytywną energię i wspierać innych harcerzy w przykrych sytuacjach, ponieważ nikt nam nie powiedział, że życie będzie kolorowe i usłane różami. Gdy jesteśmy jednak szczęśliwi, uśmiech jest przecież bardzo zdrowy.

Dziewiąta świeczka – „Harcerz jest oszczędny i ofiarny. „ „Z jedną częścią jest problem, ale do drugiej są bardzo chętni” – skomentowali rodzice. Z czym jest problem? Z oszczędzaniem pieniędzy oczywiście. Gdy harcerze dostają pieniądze, kieszonkowe bardzo trudno jest je utrzymać dłużej niż kilka dni. Z akcjami charytatywnym jest już dużo prościej. Cieszę się, że mamy u nas takich ofiarnych harcerzy, którzy udzielają się w akcjach charytatywnych organizowanych w szkołach, jak i w naszych środowiskach harcerskich.

Dziesiąta świeczka i ostatni punkt Prawa Harcerskiego – „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.”. Pozwoliłam sobie zacytować rodzicom również 10 punkt prawa harcerskiego jeszcze sprzed kilku miesięcy. Ich zdaniem, jak i też moim, jest on bardziej obszerny. W XXIw. mamy o wiele więcej uzależnień niż tylko tytoń i alkohol. Są nimi najczęściej telefon, komputer… Z tym mają problem również młodzi harcerze, a rodzice próbują z tym walczyć. Walczyć z nadmiernym siedzeniem przy komputerze, graniu w gry, czy oglądaniu telewizora.

Na podsumowanie chciałabym dodać, że warto było zapoznać rodziców z Prawem Harcerskim. Myślę, że oni sami zrozumieją, że jest to dla nich narzędzie, które mogą wykorzystywać w wychowywaniu swoich harcerzy. Na koniec naszego świeczkowiska z rodzicami usłyszałam wiele historii, jak Prawo Harcerskie jest stosowane w domu. Posługują się nim rodzice, dziadkowie, a nawet rodzeństwo. Czy dobrze je rozumieją? Myślę, że by zrozumieć Prawo Harcerskie muszą porozmawiać z harcerzami, a nie tylko przeczytać je w Internecie. Ma ono dużo głębsze znaczenie niż to, co przeczytamy. Podczas tego spotkania starałam się zagłębić w jego problematykę i pokazać jego obszerne znaczenie. Nie wszyscy rodzice niestety znali Prawo Harcerskie, niektórzy nigdy nie widzieli go na oczy, a przecież jest ono na wyciągnięcie ręki i pomaga w uporządkowaniu życia w rodzinie. Dzięki niemu, tak jak pisałam na początku stajemy się jedną rodziną, która dąży do celu tą samą drogą, z takimi samymi wartościami. Choć każdy z nas jest inny, planuje inną przyszłość, jest to coś, co będzie nas łączyć dopóki my sami będziemy tego chcieli.

przyrzeczenie-harcerskie

sam. Karolina Koza