Betlejemskie Światło Pokoju w Sławkowie

Betlejemskie Światło Pokoju w Sławkowie


ŚWIATŁO SŁUŻBY – to tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło dzięki zuchom, harcerzom i instruktorom dotarło również do Sławkowa.

W sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju 2020 zwracamy uwagę na drogę młodego druha czy druhny do bycia świadomym członkiem ZHP. Droga ta rozpoczynała się od przygotowania do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Każdy z nas poznawał w tym czasie historie, bohaterów oraz przede wszystkim ideały, które przyświecają harcerzom. Kiedy uznaliśmy, że są to wartości, według których chcemy żyć, złożyliśmy przyrzeczenie harcerskie. W uroczysty sposób obiecaliśmy „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce” oraz bliźnim, przestrzegając Prawa Harcerskiego.

Początkiem sztafety BŚP – przekazywania z rąk do rąk Światła jest Betlejem. W tym roku pomimo pandemii udało nam się dotrzeć do naszego Kościoła, do szkół, urzędów i zaprzyjaźnionych instytucji.

Betlejemskie Światło Pokoju zanieśliśmy do:

Kościoła pw. Krzyża Świętego
Urzędu Miasta Sławków
Zarządu Budynków Komunalnych
Referatu Oświaty Urzędu Miasta
Miejskiego Ośrodka Kultury
Policji
Straży Miejskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej
Pogotowia Ratunkowego
Towarzystwa Miłośników Sławkowa

a także do naszych szkół:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie
Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Szkoły Podstawowej nr 7 im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej
Zespołu Szkół im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Betlejemskie Światło Pokoju zawędrowało także do naszych domów, do naszych rodzin i przyjaciół.

?

Zbiórki:


8 MDGZ "Złote Iskierki" - czwartek 17.45 - 19.15,Sławków, ul. Młyńska 14a
18 MDGZ "Złote Duszki" - poniedziałek 17.17 - 19.17, Sławków, ul. Młyńska 14a
3 MDGZ "Złote Wilczki" - wtorek 17.00 - 19.00, Dąbrowa Górnicza, SP nr 7
3 DDH "Złota Ósemka" - sobota 9.00 - 11.30, Sławków, ul. Mały Rynek 9
8 DDH "Złota Ósemka" - sobota 9.00 - 11.30, Sławków, ul. Mały Rynek 9
80 DDS "Złota Ósemka" - sobota 11.45 - 14.15, Sławków, ul. Mały Rynek 9
88 DDW "Złoci" - piątek 18.30 - 21.00 (co 2 tygodnie), Sławków, ul. Mały Rynek 9
Krąg Starszyzny "AURUM" - środa (3 miesiąca), 19.30 - 21.00, Sławków, ul. Mały Rynek 9

?

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA ROK HARCERSKI 2021

Kwota za rok harcerski: 144zł

ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Dąbrowa Górnicza

nr konta: 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

TYTUŁ PRZELEWU: składka członkowska, 2021 nazwa drużyny, imię i nazwisko harcerza/zucha

?

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA ZWIĄZKU DRUŻYN "ZŁOTA ÓSEMKA"

Nr KRS: 0000273051

Cel szczegółowy 1%:
"Hufiec Dąbrowa Górnicza, Związek Drużyn Złota Ósemka w Sławkowie"