Harcerki Klub Turystyczny „Złoty Azymut”

Członkami Harcerskiego Klubu Turystycznego „Złoty Azymut” będą instruktorzy i starszyzna środowiska „Złota Ósemka”, ale przede wszystkim zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji osobistych związanych z działalnością HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie. Wszyscy kandydaci na członków HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie dostarczą deklarację uczestnictwa w działalności klubu oraz deklarację jakie odznaki turystyczne lub przyrodnicze zamierzają zdobywać w ramach swojego uczestnictwa w klubie. Działalność HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie będzie odbywać się poprzez zbiórki klubu lub organizację wydarzeń o charakterze turystycznym dla środowiska harcerskiego „Złotej Ósemki” w Sławkowie przynajmniej raz w miesiącu.

rafal-adamczyk

 

pwd. Rafał Adamczyk HO

Przewodniczący Harcerskiego Klubu Turystycznego
„Złoty Azymut”

e-mail: rafal.adamczyk@zhp.net.pl

 

Plan Pracy 2018/2019