Harcerki Klub Turystyczny “Złoty Azymut”

Zapraszamy każdego, kto chciałby się włączyć w naszą działalność!
Członkami Harcerskiego Klubu Turystycznego „Złoty Azymut” będą instruktorzy i starszyzna środowiska „Złota Ósemka”, ale przede wszystkim zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji osobistych związanych z działalnością HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie. Wszyscy kandydaci na członków HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie dostarczą deklarację uczestnictwa w działalności klubu oraz deklarację jakie odznaki turystyczne lub przyrodnicze zamierzają zdobywać w ramach swojego uczestnictwa w klubie. Działalność HKT „Złoty Azymut” w Sławkowie będzie odbywać się poprzez zbiórki klubu lub organizację wydarzeń o charakterze turystycznym dla środowiska harcerskiego „Złotej Ósemki” w Sławkowie.
team_Rafał

pwd. Rafał Adamczyk

Przewodnicząca Harcerskiego Klubu Turystycznego “Złoty Azymut”
rafal.adamczyk@zhp.net.pl

?

Zbiórki:


8 MDGZ "Złote Iskierki" - czwartek 17.45 - 19.15,Sławków, ul. Młyńska 14a
18 MDGZ "Złote Duszki" - poniedziałek 17.17 - 18.47, Sławków, ul. Młyńska 14a
3 MDGZ "Złote Wilczki" - wtorek 17.00 - 19.00, Dąbrowa Górnicza, SP nr 7
3 DDH "Złota Ósemka" - sobota 9.00 - 11.30, Sławków, ul. Mały Rynek 9
8 DDH "Złota Ósemka" - sobota 9.00 - 11.30, Sławków, ul. Mały Rynek 9
80 DDS "Złota Ósemka" - sobota 11.45 - 14.15, Sławków, ul. Mały Rynek 9
88 DDW "Złoci" - piątek 18.30 - 21.00 (co 2 tygodnie), Sławków, ul. Mały Rynek 9
Krąg Starszyzny "AURUM" - środa (3 miesiąca), 19.30 - 21.00, Sławków, ul. Mały Rynek 9

?

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA ROK HARCERSKI 2021

Kwota za rok harcerski: 144zł

ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Dąbrowa Górnicza

nr konta: 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

TYTUŁ PRZELEWU: składka członkowska, 2021 nazwa drużyny, imię i nazwisko harcerza/zucha

?

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA ZWIĄZKU DRUŻYN "ZŁOTA ÓSEMKA"

Nr KRS: 0000273051

Cel szczegółowy 1%:
"Hufiec Dąbrowa Górnicza, Związek Drużyn Złota Ósemka w Sławkowie"