Krąg Starszyzny Harcerskiej „Aurum”

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Aurum” powstał z inicjatywy członków i sympatyków należących do jednostek organizacyjnych środowiska  „Złota Ósemka”.

Celem kręgu jest przede wszystkim utrzymanie więzi ze środowiskiem zuchowym i harcerskim, podejmowanie działań służących promocji harcerstwa. Krąg pomaga i wspiera działania harcerskie
i promuje pozytywny wizerunek harcerstwa w społecznościach lokalnych.

Zbiórki kręgu odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 19.30 w harcówce

przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie

Zapraszamy każdego, kto chciałby się włączyć w nasze działania

phm. Edyta Koza HO

Przewodnicząca Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Aurum”
Z-ca Komendanta Związku Drużyn „Złota Ósemka”
Z-ca Komendanta Hufca Dąbrowa Górnicza
Członek Hufcowego Zespou Kadry Kształcącej – BOKK 1183/2018

e-mail: edyta.koza@zhp.net.pl
tel. 694 597 293

 

dh. Małgorzata Kowalska

Z-ca Przewodniczącej Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Aurum”
Szefowa zespołu ds akcji charytatywnych

e-mail: malgorzta.kowalska2@zhp.net.pl
tel 510 119 301

Konstytucja Kręgu Aurum

Statut ZHP