Rada Związku Drużyn

f9cc22_b8bce433745345e2b06ce03a2f2306bb

phm. Wojciech Godecki HR

Komendant Związku Drużyn “Złota Ósemka”
tel: 504 921 467
e-mail: wojciech.godecki@zhp.net.pl

phm. Edyta Koza HO

Zastępca Komendanta Związku Drużyn
Przewodnicząca Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Aurum”
Zastępca Komendanta Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
Członek Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej – BOKK 1183/2018
tel: 694 597 293
e-mail: edyta.koza@zhp.net.pl

 

pio. Weronika Zając

Drużynowa 8 MDGZ „Złote Iskierki”
e-mail: weronika.zajac@zhp.net.pl

 pwd. Agnieszka Malinka

Drużynowa 18 DGZ „Złote Duszki”
Namiestniczka zuchowa
tel.  536 058 258
e-mail: agnieszka.malinka@zhp.net.pl

 dh. Urszula Lorek

Drużynowa 3  PDGZ „Złote Wilczki”

tel. 693 550 329

e-mail: urszula.lorek@zhp.net.pl

ćw. Jeremi Kowalski

Drużynowy 3 DDH „Złote Sokoły”
tel: 733746473
e-mail: jeremi.kowalski@zhp.net.pl
 

Wojciech Woźniak HO

Drużynowy 80 DDS „Złota Ósemka”

e-mail: wojciech.wozniak@zhp.net.pl

pwd. Karolina Koza HO

Drużynowa 88 DDW „Złoci”
Przewodnicząca Kapituły Stopnii Starszoharcerskich
Webmaster Związku Drużyn „Złota Ósemka”
tel: 787 765 963
e-mail: karolina.koza@zhp.net.pl

 

pwd. Seweryn Kowalski

Szef zespołu promocji i informacji
Członek Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
telefon: 510 119 301
e – mail: seweryn.kowalski@zhp.net.pl

pwd. Rafał Adamczyk HO

Przewodniczący HKT „Złoty Azymut”
 

gosia

dh. Małgorzata Kowalska

Szefowa zespołu ds akcji charytatywnych